25 Jul 2016

Wijkgerichte Zorg

Dit programma richt zich op de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van nieuwe concepten voor zorg- en dienstverlening in wijken. Hierbij besteden we extra aandacht aan samenwerkingsmodellen en de uitwerking van nieuwe rollen voor techniek-, welzijn- en zorgprofessionals.


Ook wordt expliciet aandacht besteed aan de vraag hoe technologie wijkgerichte zorgmodellen kan ondersteunen. Tot slot onderzoeken we de (mogelijke) rol van de gebouwde omgeving en de ruimtelijke inrichting van wijken, in relatie tot modellen voor zorg- en dienstverlening.

Voorbeelden van projecten

 

Proeftuin Heerlen (contactpersoon: Erik van Rossum)

Op initiatief van organisaties verenigd in de Zorgtafel Heerlen (Zuyderland Medisch Centrum, Mondriaan (GGZ), Sevagram (ouderenzorg), het Arcus College (ROC), Zuyd Hogeschool en de gemeente Heerlen) is eind 2014 de Proeftuin Heerlen van start gegaan. De focus van dit living lab richt zich op het ondersteunen van de zelfredzaamheid van ouderen en andere kwetsbare groepen in de eigen leefomgeving. De praktische toepassing van technologie is daarbij een belangrijk aandachtspunt, evenals vernieuwende vormen van onderwijs op dit terrein.


We zijn gestart met drie buurten in Heerlen (Welten-Benzenrade, Heerlen-Centrum en Molenberg). In de loop van de tijd is dit uitgebreid naar andere buurten en plaatsen in de Parkstad regio.

 

Kijk hier voor verdere informatie over enkele activiteiten en projecten. 

Verdere relevante projecten

 

 • Netwerkondersteuning Dementie
  (Contactpersoon: Renee Verwey - Zuyd Hogeschool)

  Lees hier verder.
 • In Verbinding (transmurale zorgbrug voor kwetsbare ouderen)
  (Contactpersoon: Erik van Rossum - Zuyd Hogeschool)

  Lees hier verder. 
 • Leernetwerken van thuiszorg teams
  (Contactpersoon: Pieter Eijgenraam)

  Lees hier verder.
 • Nurses in the lead
  (Contactpersoon: Gerrie Bours - Zuyd Hogeschool)

  Lees hier verder.

Erik van Rossum

Lector en programmaleider

Wijkgerichte zorg en samenwerking