Maatwerktrajecten voor ROC’s

 

Zorg op afstand, zorgrobotica, Elektronisch Patiënten Dossier… steeds meer zorgorganisaties maken stappen op het gebied van zorgtechnologie. Dit vraagt om andere competenties en bekwaamheden van toekomstige zorgprofessionals. Immers, zij zijn – samen met de cliënt – de gebruikers van zorgtechnologie. Om zorgprofessionals van de toekomst klaar te stomen voor de praktijk, mag de ontwikkeling van kennis en praktische vaardigheden op het gebied van zorgtechnologie niet ontbreken in het curriculum van reguliere opleidingen.

 

We hebben de expertise van EIZT/ZTL op het gebied van technologie in de zorg vertaald naar concrete bijscholingsprogramma’s voor mbo-docenten en lesmodules die geïntegreerd kunnen worden in bestaande zorgopleidingen. Met deze modules zijn uw opleidingen in een klap up-to-date. En dat blijven ze ook. De meest recente resultaten uit onderzoeken van EIZT/ZTL worden direct verwerkt in de modules. Via ons online portaal – de ZTL Academy – kunt u nieuwe lesmaterialen downloaden. 

 

Kennismaking Zorgtechnologie

Binnen deze module maken docenten of studenten in één dagdeel kennis met de vele mogelijkheden van zorgtechnologie, van zorg op afstand tot zorgrobotica en van Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) tot digitale wijkplatforms. Deze module kan als introductie worden gegeven om de context van technologie in de zorg te verduidelijken voordat verder wordt ingegaan op een concreet thema.

 

Zorg opAfstand

Zorg op afstand kent vele vormen en mogelijkheden. Deze module gaat in op de vele gebruiksmogelijkheden en de condities voor een verantwoorde implementatie. Gebruik van zorg op afstand vergt echter ook bepaalde vaardigheden. Daarom komen ook communicatie- en gesprekstechnieken in deze module aan bod.

 

Elektronisch PatiëntenDossier

Wat is een EPD? Uit welke onderdelen bestaat het? Welke ethische aspecten en afwegingen zijn op het EPD van toepassing? Hoe stel je in een EPD een verpleegplan op? Hoe verwerk je gegevens? En wie heeft toegang tot deze gegevens? Tijdens deze module leren studenten niet alleen alle ins en outs van een EPD kennen, ook leren ze hoe ze in de dagelijkse praktijk met een EPD kunnen werken.

 

Beeldvormende Technieken & Meten

Technieken om door huid en weefsel te kijken waren destijds een ware revolutie in de gezondheidszorg. Straling en geluidsgolven kunnen allerlei vormen in het lichaam aftasten, waarna computers het tot een geheel maken. Maar de start blijft het ouderwetse lichamelijk onderzoek. Tevens zijn er allerlei vragenlijsten en tests om de gezondheidstoestand in kaart te brengen. In deze module gaan studenten aan de slag om zowel meer inzicht te krijgen in de menselijke maten als het gebruik van vragenlijsten, tests en beeldvormende technieken.

 

Ethiek

De snelle opmars van technologie in de zorg roept meteen ook een heel aantal nieuwe ethische vraagstukken op. Door middel van technologie kunnen we (bijna) alles, maar moeten we dat ook willen? Zorgtechnologie en ethiek… Deze twee thema’s kunnen nog wel eens voor pittige discussies zorgen. Soms terecht, soms onterecht. Deze module gaat daarom in op de impact van technologische toepassingen op ethische kwesties en dilemma’s. Zo leren studenten vooral zorgvuldig om te gaan met zorgtechnologie.

 

Leefstijl & Bewegen

Een gezonde leefstijl en regelmatig bewegen… Belangrijk, dat weten we allemaal. Echter, niet voor iedereen zijn deze twee elementen vanzelfsprekend. Ouderdom, een ziekte of handicap kunnen een belemmering zijn. Studenten leren hoe ze – met behulp van zorgtechnologie – mensen op een eenvoudige en aantrekkelijke manier kunnen stimuleren om te bewegen en gezond te leven door middel van technologie, bijvoorbeeld door eens op een andere manier een activiteitenmiddag te organiseren.

 

Ondersteunende Technologieën & Hulpmiddelen

In het groeiende woud van beschikbare (technologische) hulpmiddelen wordt het steeds lastiger om te bepalen welke oplossing past bij welke hulpvraag. Dat is het centrale thema van deze module. Het eerste deel van de module is vooral theoretisch van aard. Onderwerpen die aan bod komen zijn de verschillende mogelijkheden van zorgtechnologie, de veranderende wet- en regelgeving en vergoedingen van hulpmiddelen. Vervolgens wordt de vertaalslag naar de praktijk gemaakt en leren studenten de behoeften van cliënten in kaart te brengen en deze te koppelen aan beschikbare technologieën en hulpmiddelen.

 

Acceptatie & Adoptie

In deze module maken de studenten of docenten kennis met diverse toepassingen van zorgtechnologie en krijgen ze inzicht in hoe de inzet van concrete technologische toepassingen hen kan helpen bij het verlenen van zorg. Het resultaat van deze module is een verandering in attitude bij de deelnemers ten opzichte van het gebruik van zorgtechnologie.

 

Meer informatie
Wilt u meer weten over wat EIZT/ZTL voor uw ROC kan betekenen?

U kunt daarover contact op nemen met Josine Warnier via j.warnier@leeuwenborgh.nl of T:06 467 449 71.

 

Een afspraak voor een vrijblijvend orientatiegsprek is snel gemaakt!

Download hier de folder met meer informatie over de maatwerkmodules zorgtechnologie voor ROC's.