30 Jan 2018

Nurses in the lead

Implementeren en evalueren van een toolbox gericht op het ondersteunen van professionele leiderschapscompetenties van wijkverpleegkundigen.

Het aantal ouderen in Nederland met meerdere gezondheidsproblemen neemt toe. Deze ouderen worden gestimuleerd om langer thuis te blijven wonen en moeten daarbij goed ondersteund worden in hun zelfredzaamheid door onder andere thuiszorg teams.

 

Daarnaast vraagt een andere kijk op gezondheid, waarbij eigen regie en zelfredzaamheid in het dagelijks functioneren centraal staan, nieuwe competenties van medewerkers in de thuiszorg. Wijkverpleegkundigen hebben een belangrijke rol in thuiszorgteams. Van hen wordt een professionele leidersrol verwacht om nieuwe kennis toepasbaar te maken voor de dagelijkse praktijk.

 

Dit project is bedoeld om de wijkverpleegkundigen te helpen om professioneel leider te worden. Om de leiderschapscompetenties van wijkverpleegkundigen te versterken is een toolbox ontwikkeld die hulpmiddelen en instrumenten bevat voor wijkverpleegkundigen om vernieuwingen in de zorg te realiseren en collega’s hierin te motiveren, coachen en ondersteunen.

 

Wij evalueren of deze toolbox de (verdere) ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten van wijkverpleegkundigen ondersteunt.

 

Lees meer in de factsheet over dit onderzoek.

(Contactpersoon: Ruth Vogel - Zuyd Hogeschool)