28 Jun 2016
Ondersteunende technologie en zorgrobotica

Ondersteunende technologie in de zorg

Hulpmiddelen kunnen een belangrijke rol spelen bij het optimaliseren van de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Dit programma gaat over het hele domein van eenvoudige hulpmiddelen tot armondersteuningen, tilliften en communicatieapparatuur.

 

Door het gebruik van de juiste hulpmiddelen kunnen mensen beter participeren aan  het maatschappelijk leven en kunnen ze meer dingen doen die ze willen doen.

 

Binnen deze programmalijn wordt er specifiek aandacht besteed aan het thema zorgrobotica. Dit is een deelgebied van het hulpmiddelendomein waarop veel expertise ontwikkeld is. Zorgrobotica richt zich op de implementatie, ontwikkeling en evaluatie van nieuwe roboticatoepassingen voor de zorg, in co-creatie met zorgorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen op geleide van ervaren zorgproblemen. 

 

Voorbeelden van projecten

i2-CoRT

Zorgt ervoor dat diverse instanties, organisaties en bedrijven samenkomen om technische innovaties en implementaties op het gebied van revalidatie te bevorderen en te versnellen. Lees verder.


Technology in Healthcare Education
Een grensoverschrijdend project waarbij studenten worden opgeleid voor de zorg van de toekomst. Lees verder.


Proeftuin Robotica Ontwikkeling in de langdurende Zorg
Ter bevordering van ontwikkeling van MKB door samenwerking met de gebruiker. Lees verder.

 

SJOBOKS
SJOBOKS is een digitaal informatieproduct over eenvoudige hulpmiddelen en oplossingen voor alledaagse problemen die ouderen en mensen met beperkingen kunnen ervaren in hun dagelijks leven. www.sjoboks.nl


 

COMmuniceer
In dit project gaat het om het optimaliseren van de daadwerkelijke implementatie en toepassing van communicatiehulpmiddelen en dyslexiehulpmiddelen. Vaak worden deze na verstrekking niet of niet optimaal gebruikt. Samen met de aanbieders van deze hulpmiddelen wordt onderzocht hoe dit beter kan en vervolgens worden praktische ‘handvatten’ ontwikkeld voor professionals in het werkveld om hiermee om te gaan. www.dyslexiehulpmiddelen.com

 

COM_klein.jpg
 


Robot ter ondersteuning van therapie voor kinderen met Autisme
Dit project richt zich op de toepassing en implementatie van KASPAR, een communicatie robot voor kinderen met autisme. Het implementatietraject van deze bestaande robot wordt ontwikkeld en uitgevoerd.


 

 


 

Ramon Daniëls  

Lector en programmaleider

Ondersteunende technologie in de zorg