13 Feb 2014

Meten in de zorg

Het meten slimmer, makkelijker, sneller en dus toepasbaar maken in de dagelijkse praktijk staat in deze programmalijn centraal. Het doel is om met behulp van technologie ervoor te zorgen dat meten in de zorg op een valide en vooral hanteerbare wijze gebeurt.


Meetpunt

Deze doelstelling heeft geresulteerd in de totstandkoming van Meetpunt. Het, met de Zuyd-teamprijs van het jaar 2014 bekroonde, initiatief positioneert zich als dé verbinder van expertise bij vragen over slimmer meten in de zorg.

Meetpunt functioneert daarbij als kennismakelaar, in een open netwerk waar vragen en antwoorden van bedrijfsleven, zorgverleners, patiënten, overheid en kenniscentra samen komen.

Het netwerk stimuleert co-creatie en genereert concrete oplossingen voor de dagelijkse zorgpraktijk en business voor het bedrijfsleven.

 

Zo voorziet Roland van Alphen, in naam van Regitel, in een externe bijdrage. Roland zorgt voor een frisse kijk vanuit zijn werkveld en expertise als bestuursvoorzitter van Regitel, een netwerk van ruim vijftig ICT-relaties in Limburg en daarbuiten.

Interdisciplinair samenwerken is het belangrijkste speerpunt van Meetpunt.

De kracht van team Meetpunt zit in de samenwerking met meerdere disciplines van de faculteiten Gezondheidszorg, Bèta Sciences and Technology, ICT en International Business and Communication.

 

Daarnaast verbindt Meetpunt verschillende opleidingen, die buiten het kernteam vallen, via contactpersonen. Ook zoekt Meetpunt de verbinding met binnen Zuyd bestaande infrastructuren, zoals Motion-lab en het Preventiecentrum Gezondheid.

 

Voor meer informatie over Meetpunt wordt verwezen naar de Factsheet.

 

Heeft u vragen, tips of wellicht een interessante vraag over meten in de zorg? Neem dan gerust contact op via meetpunt@zuyd.nl. Binnen een week heeft u een reactie!

Voorbeelden van projecten


Het beschikbaar stellen van kennis en meetinstrumenten

Hieronder valt de vrij toegankelijke database www.meetinstrumentenzorg.nl met meer dan 350 meetinstrumenten. Daarnaast wordt hard gewerkt aan het uitbreiden van deze database met meer technische meetinstrumenten (activity trackers).


RAAK Publiek Project: wanneer kies je voor welke meter?

Het in kaart brengen van de eisen die zorgprofessionals en cliënten stellen aan draagbare technologie, voor het meten van beweegactiviteiten, om zo een gefundeerde keuze te kunnen maken voor de dagelijkse toepassing van draagbare technologie in de zorgpraktijk.

 

 

Sandra Beurskens

Programmaleider meten in de zorg