Opleiden MBO


Op MBO-niveau heeft EIZT/ZTL een aantal duidelijke doelen. We willen een doorslaggevende bijdrage leveren aan de kwaliteit van opleidingen door ervoor te zorgen dat er goede vakmensen beschikbaar zijn. Mensen met een zorgachtergrond, vaak gecombineerd met een achtergrond in techniek. Bovendien willen we ervoor zorgen dat de aanwezige expertise optimaal en efficiënt wordt benut.

 

Om die doelen te bereiken hebben we een sterke focus.

 

Met maatwerktrajecten werken we aan bijscholing van personeel van zorginstellingen en bedrijven. Steeds meer zorgorganisaties maken stappen op het gebied van zorgtechnologie. Maar zorgtechnologie blijft nog een relatief nieuw fenomeen. Dat vraagt om nieuwe kennis bij medewerkers.  Bij steeds meer bedrijven op het gebied van zorgtechnologie ontstaat de behoeft medewerkers uitgebreider zicht te geven op het gebied van bijvoorbeeld ziektebeelden, anatomie en fysiologie.

 

EIZT/ZTL verzorgt maatwerkmodules, variërend van één dagdeel tot meerdaagse cursussen, op het gebied van zorgtechnologie. De inhoud van deze modules sluit aan bij actuele vraagstukken binnen uw organisatie en is altijd maatwerk. De behoeften binnen uw organisatie zijn leidend voor de exacte invulling en de duur.

 

  • Klik hier voor meer informatie over maatwerktrajecten voor bedrijven.

  • Klik hier voor meer informatie over maatwerktrajecten  voor zorginstellingen.

 

Voor het MBO-onderwijs ontwikkelen we modules om zorggerelateerde opleidingen te versterken. Zorgorganisaties zijn steeds vaker bezig met thema’s als Zorg op afstand, zorgrobotica of het Elektronisch Patiënten Dossier. Dit vraagt om andere competenties en bekwaamheden van toekomstige zorgprofessionals. Immers, zij zijn – samen met de cliënt – de gebruikers van zorgtechnologie. Om zorgprofessionals van de toekomst klaar te stomen voor de praktijk mag de ontwikkeling van kennis en praktische vaardigheden op het gebied van zorgtechnologie niet ontbreken in het curriculum van reguliere opleidingen.

 

  • Klik hier voor meer informatie over maatwerktrajecten voor ROC’s

 

Tenslotte is EIZT/ZTL verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van de opleiding Zorgtechnicus. In die opleiding staan de nieuwste zorgtechnieken centraal. De studenten die deze opleiding volgen ontwikkelen kennis van ziektebeelden en kunnen goed omgaan met mensen die een ziekte of beperking hebben. In de praktijk werken ze samen met verzorgers, verpleegkundigen en artsen in ziekenhuizen en/of zorginstellingen, maar ook met technici van andere disciplines. Ze hebben niet alleen een sterke affiniteit met zorg, maar ook met techniek en ICT.

 

  • Klik hier voor meer informatie over de opleiding Zorgtechnicus.