15 Nov 2016

Raak Pro Programma

Naar interprofessionele zelfmanagement ondersteuning in de eerstelijns zorg

Het Raak Pro programma loopt van mei 2012 t/m september 2016 en heeft als doel om zorgprofessionals toe te rusten met methodieken, interventies en technologieën om in de eerste lijn patiënten met chronische, complexe aandoeningen te ondersteunen bij zelfmanagement.

 

Dit wordt bereikt door:

  • Inhoudelijk de kwaliteit van doelen en actieplannen te verhogen (Project 1)
  • De professionele samenwerking tussen professionals te verbeteren (Project 2)

Het programma bestaat uit 5 fasen:

  1. Analyse van de huidige werkwijze, knelpunten en ervaringen (kwalitatieve studies)
  2. Literatuuronderzoek
  3. Ontwikkelen van interventies d.m.v. actieonderzoek
  4. Evaluatie van hanteerbaarheid en meerwaarde van de interventies (procesevaluatie)
  5. Disseminatie en implementatie

 

Uitkomsten project 1
De kwalitatieve studies en het literatuuronderzoek resulteerden in een interventie met verschillende onderdelen met de focus op a) attitude en vaardigheden van professionals (met specifieke aandacht voor coachen van patiënten en het exploreren en centraal stellen van het patiëntperspectief) en b) praktische handvatten voor professionals en patiënten om samen doelen en actieplannen te stellen.

 

De interventie bestaat uit 3 onderdelen:

  • Handreiking “Gezamenlijke besluitvorming over doelen en zorgafspraken”: Een handreiking voor samen doelen en actieplannen stellen met als doel structuur en praktische handvatten voor professionals 
  • Het “4-bollen model”: Een hulpmiddel voor professionals en patiënten om het patiëntperspectief te exploreren en op basis daarvan doelen te stellen 
  • Training “De coachende zorgverlener”: Intensieve training met 1,5 dagen training, e-coaching en coaching in the job. De kern van de training ligt op de attitude en coachingsvaardigheden van de professional voor het stellen van doelen (gebruikmakend van de handreiking “Gezamenlijk besluitvorming” en het “4-bollen model”). Momenteel wordt de interventie onderzocht op ervaren meerwaarde en hanteerbaarheid. Op basis daarvan wordt de interventie verder ontwikkeld.

 

Uitkomsten project 2
De kwalitatieve studies en het literatuuronderzoek resulteerden in een interventie bestaande uit verschillende onderdelen. De interventie bestaat uit: een voorzitterstraining (2 dagdelen), een intervisie bijeenkomst en een coaching on the job sessie voor de voorzitter(s) van het team. De training richt zich op het ontwikkelen van competenties en vaardigheden behorende bij drie belangrijke taken van de voorzitter. Allereerst de organisatorische taak, waarbij de voorzitter wordt getraind in het voorbereiden van het overleg (agenda versturen, zorgen voor een geschikte locatie) en het bewaken van de gang van zaken tijdens het teamoverleg. De tweede taak waarin de voorzitters worden getraind, is het bewaken van het patiëntperspectief tijdens het bespreken van de patiënten. Naast deze twee structurerende taken blijkt uit de praktijk dan een derde taak belangrijk is: het tonen van leiderschap. Als professionals regelmatig bij elkaar komen voor overleg, zullen ze zich namelijk als team ontwikkelen. Een goede voorzitter coacht het team door de verschillende stappen in de ontwikkeling als team heen. Hij of zij is daarbij alert op onderlinge irritaties en zorgt dat de kwaliteiten van ieder teamlid goed tot hun recht komen. Verder maakt de voorzitter kennis met verschillende processen, niveaus van communicatie en rollen die binnen de verschillende fases van groepsontwikkeling een rol spelen.

 

Ter ondersteuning van het uitvoeren van de voorzittersrol zijn er een aantal praktische tools en methodieken ontwikkeld (zie tabel). De verschillende tools en methodieken worden verder geïmplementeerd in verschillende opleidingen van de faculteit gezondheidszorg. Meer informatie zal op korte termijn te vinden zijn op www.interprofessioneelsamenwerken.nl

Meer informatie kunt u vinden in de tabel: Tools en methodieken "Interprofessioneel Samenwerken".

Contactpersonen: Ramon DanielsStephie Lenzen en Jerome van Dongen - Zuyd Hogeschool)