Onze kijk op de zorg van morgen

 

In Nederland wonen veel mensen die een bepaalde vorm van zorg nodig hebben. Denk aan mensen die tijdelijk niets kunnen doen omdat ze bijvoorbeeld genezen van een ongeluk of operatie. Aan mensen die chronisch ziek worden. Of aan mensen die een leeftijd bereiken waarop ze niet meer zelfstandig kunnen wonen of leven.

 

Hoe de behoefte aan zorg ook is ontstaan, deze mensen hebben één ding gemeen: voor een kwalitatief goed leven zijn ze afhankelijk van hulp en ondersteuning van anderen.

 

De leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking verandert. Er komen steeds meer ouderen, er zijn steeds minder jongeren. De groep mensen die zorg nodig heeft groeit, de groep mensen die zorg kan geven krimpt. Zo ontstaat er een spanningsveld tussen zorgbehoefte en zorgverlening. Als we niets doen groeit dat spanningsveld en zal de kwaliteit van zorg in flink tempo naar beneden gaan. Er is dus werk aan de winkel!

 

Hoe verbinden we een groeiende zorgvraag met afnemende hulpverlening en middelen? Welke nieuwe oplossingen zijn mogelijk om mensen met een zorgvraag te helpen? Welke rol kan technologie hierbij spelen? We zullen nieuwe oplossingen moeten bedenken om mensen met een zorgbehoefte te helpen. Ze meer mogelijkheden bieden om zichzelf te helpen. Dat vraagt om constante vernieuwing. Het is exact deze constante vernieuwing die EIZT/ZTL op gang wil brengen en bestendigen.