24 Nov 2016

Thoes

Het verbeteren van de leefbaarheid in wijken.

Vanuit de EIZT programmalijn wordt bijgedragen aan een interfacultair onderzoeks- en onderwijsprogramma getiteld “THOES”. Dit programma is gericht op de integrale verbetering van de leefbaarheid in wijken. Burgers worden zoveel mogelijk ‘in the lead gezet’ om veranderingen door te voeren op het snijvlak van de domeinen wonen – zorg – welzijn. Het gaat om herinrichting van (delen van) wijken met aandacht voor de gebouwde omgeving en nieuwe zorg- en welzijnsconcepten. Streven is om dit uiteindelijk op diverse plaatsen verspreid over heel Limburg uit te voeren, waarbij de Parkstad regio één van de innovatie gebieden kan worden.

 

Als pilot voor dit programma wordt in de periode september 2016 – februari 2017 door zo’n 100 studenten van de faculteit Bèta Sciences & Technologie (o.a. opleiding Built Environment), aangevuld met enige studenten van zorg- en welzijnsopleidingen en facility management, gewerkt aan opdrachten van bedrijven en burgers in Kerkrade-West. Die opdrachten gaan o.a. over de herinrichting van de omgeving rond een winkelcentrum, leegstaand (zorg)vastgoed en het beter benutten van openbare ruimten voor persoonlijke ontmoetingen en beweegactiviteiten. Lees meer

 

(Contactpersonen: Erik van Rossum en Ramon Daniëls - Zuyd Hogeschool)