Partners

EIZT/ZTL is een netwerkorganisatie waarin zorgorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere partijen hun krachten bundelen om samen te werken aan zorginnovatie en  daaraan gerelateerde scholing en training van nieuwe professionals en ‘zittende’ professionals. Daarmee wil EIZT/ZTL een bijdrage leveren aan een toekomstbestendig zorgstelsel.


Oprichters

De oprichters van EIZT/ZTL zijn:

Zuyd Hogeschool (HBO)
Fontys Hogeschool (HBO)
Arcus College (MBO)
Leeuwenborgh Opleidingen (MBO)
Gilde Opleidingen (MBO)