18 Nov 2016

Methodieken van Cliëntenparticipatie (MCP)

MCP is gericht op individuele en collectieve participatie van cliënten(groepen) binnen onderzoeks- en praktijkprojecten en faciliteert en ondersteunt op het gebied van cliëntenparticipatie.

Inleiding


Overheidsorganen, organisaties van medische en paramedische beroepen, en onderwijs- en zorginstellingen benadrukken steeds meer het belang van cliëntenparticipatie in de gezondheidszorg. Cliëntenparticipatie wordt noodzakelijk geacht op individueel niveau – tussen cliënt (en eventueel diens mantelzorger) en zorgprofessional; en op collectief niveau – tussen cliëntengroepen en een instelling.
Het uitgangspunt van MCP is dat het niveau van participatie, de vorm en de mate van inbreng in de specifieke context geplaatst dienen te worden.


MCP sluit aan bij het speerpunt cliëntgecentreerdheid van de faculteit Gezondheidszorg van Zuyd en bij de missie van het EIZT dat cliënten ondersteund worden in de eigen regie en autonomie en dat ze actief betrokken worden bij de ontwikkeling van innovatieve toepassingen.

 

Doel

Het hoofddoel van MCP is cliëntenparticipatie in het lectoraat en binnen het EIZT duurzaam te implementeren. Cliëntenparticipatie zal een vanzelfsprekend onderdeel worden, passend bij de specifieke context – onderwijs – onderzoek – praktijk. MCP wil een cultuur van cliëntenparticipatie ondersteunen.

 

Voorbeelden van projecten

Albineklein.jpg

Albine Moser

Themaleider,
Methodieken van Cliëntenparticipatie