21 Feb 2014

Voeding, Leefstijl en Bewegen

Dit programma richt zich op de vraag hoe mensen met beperkingen en/of chronische aandoeningen aangezet kunnen worden tot een actieve, gezonde leefstijl. We richten ons hierbij zowel op mensen in zorginstellingen (verpleeghuizen, ziekenhuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en de geestelijke gezondheidszorg) en thuiswonenden.

 

De focus ligt op nieuwe mogelijkheden/interventies rondom ‘bewegen’ en ‘voeding’. Hierbij is blijvende gedragsverandering een belangrijke doelstelling. Net als bij de andere thema’s is er speciale aandacht voor de mogelijkheden van technologie. De aanpak is interdisciplinair.

 

Voorbeelden van projecten


Facilitating Movement Implicitly

Dit is een internationaal project waarin we, naast een theoretisch raamwerk voor ‘onbewust motorisch leren’ ook strategieën en tools ontwikkelen voor patiënten met een verworven hersenletsel die instructies gericht op bewegen niet goed begrijpen. Doel is het om cliënten te ‘verleiden tot bewegen’.

 

 

Onderzoek naar motorisch leren bij mensen met hersenletsel krijgt vervolg!

Sinds enige jaren bouwen docenten/onderzoekers van de lectoraten Autonomie en Participatie en Technologie in de Zorg hun expertise uit op het gebied van motorisch leren en het stimuleren van bewegen bij mensen met hersenletsel. In een afgerond RAAK internationaal project is een internationaal netwerk ontstaan waarbij intensief samen gewerkt werd met onderzoekers en zorgprofessionals uit Nederland en het (verre) buitenland, waaronder Engeland, HongKong en Duitsland.

Op basis van deze goede ervaringen en grote exposure van de resultaten is er besloten om met een groot deel van het eerdere consortium een vervolgaanvraag te schrijven op dit onderwerp. Afgelopen woensdag kwam de verlossende toekenning van dit vervolgproject: De kracht van het onbewuste leren 2.0. In dit 4-jarig project is plaats voor 2 promotietrajecten, waarvan 1 vacature uitgezet zal worden. Nieuwe partij in het consortium zijn o.a. het Bruno Kessler Institute in Trento Italië en Fontys Paramedische Hogeschool. Geplande start is 1 september 2015. Informatie over eerdere projecten en updates over het nieuwe RAAK Pro project zijn ook te vinden op www.m-i-n-d.org.

 

Bij vragen staan we u graag te woord:

- susy.braun@zuyd.nl

- melanie.kleynen@zuyd.nl

 


Physical Activity Centre

In het Physical Activity Centre worden studenten (leefstijlprofessional in spé) ingezet als beweegmaatje. Daarbij wordt er eerst per deelnemer een beweeginterventie op maat gemaakt. Vervolgens wordt samen met andere deelnemers gebouwd aan een sociaal netwerk waarbinnen zelfstandige beweegdeelnamen wordt gestimuleerd.

 

 

 

Susy Braun
Lector en programmaleider

Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl