21 Aug 2015
Omschrijving van

Netwerkondersteuning dementie

In het project Netwerkondersteuning Dementie wordt een samenhangend aanbod van toepassingen en diensten ontwikkeld voor mantelzorgers en professionals die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met dementie. Dit wordt via een online platform aangeboden. Het platform is bedoeld om de samenwerking en communicatie tussen de mantelzorgers en de betrokken professionals te ondersteunen waardoor mensen met dementie langer en onder betere omstandigheden thuis kunnen blijven wonen.

Het (RAAK-publiek) project is een samenwerkingsverband tussen Zuyd Hogeschool, MeanderGroep Zuid Limburg, Sevagram en Proteion. Naast de drie zorgaanbieders zijn een groot aantal andere partners vanuit het netwerk van het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) – waaronder cliënten- en mantelzorgorganisaties,  bedrijven die relevante technologie leveren en andere kennis- en onderwijscentra  – betrokken bij dit project.

In de eerste fase van het project worden de behoeften van mantelzorgers en zorgprofessionals in kaart gebracht. Nadat het platform op basis van deze behoeften is ontwikkeld, zal het in de volgende fase getest worden door cliënten van de betrokken zorgorganisaties woonachtig in de gemeenten Peel en Maas en Heerlen.

Project looptijd: 2015-2016


Inlichtingen: Erik van Rossum erik.vanrossum@zuyd.nl en Renée Verwey renee.verwey@zuyd.nl

 

In de nieuwsbrieven leest u meer over het project:

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 4


 

Kijk hier voor de deelreportage 1. Behoefte onderzoek netwerkondersteuning dementie.


 

Kijk hier voor de deelrapportage 2. Bruikbaarheid en haalbaarheid van het platform.


 

Het artikel over het behoefteonderzoek is gepubliceerd in Studies in Health Technology and Informatics.


 

Het artikel over het bruikbaarheidsonderzoek is gepubliceerd in het Journal of Aging Research.


 

Op 23 januari 2017 vond in het kader van de E-Health week een kennisontwikkelingsbijeenkomst plaats in het kader van Technologie en Dementie. Het was een zeer interessante bijeenkomst met diverse presentaties.  


Kijk hier voor de presentaties van deze middag. 


 

Op 22 juni 2016 vond een kennisontwikkelingsbijeenkomst plaats in het kader van Technologie en Dementie. Het was een zeer interessante bijeenkomst met diverse presentaties.  


Kijk hier voor de presentaties van deze middag. 


 

logos_netwerkondersteuning_dementie.png