Opleiden

Opleiden is een essentiële pijler binnen EIZT/ZTL. We willen mensen in staat stellen om nu en in de toekomst innovatie te initiëren en te stimuleren. Bovendien vragen de nieuwe zorgconcepten en technologie die daaruit voortvloeien om nieuwe vaardigheden van huidige en toekomstige verzorgenden, verplegenden en technici. 

 

Daarom zijn we voortdurend bezig met onderwijsontwikkeling, op MBO- en HBO-niveau. De nieuwe opleiding ‘Zorgtechnicus’ is daarvan een prachtig voorbeeld. Met bij- en nascholing ondersteunen we bijvoorbeeld de zorgprofessionals van vandaag. We ontwikkelen scholings- en trainingsmateriaal samen met de onderwijspartners in EIZT/ZTL. Diverse lectoraten dragen bij aan de ontwikkeling en uitvoering van innovatieprojecten.

Zoekt u ondersteuning of een gesprekspartner op opleidingsgebied? Bijvoorbeeld omdat u vanuit uw innovatiebehoefte aansluiting wilt zoeken bij onderwijs? Wilt u de brug bouwen naar uw arbeidsmarkt van morgen? Bent u op zoek naar praktische mogelijkheden voor het om- en nascholen van medewerkers? Over deze en andere onderwijsthema’s praat EIZT/ZTL graag met u verder.