Over EIZT / ZTL

Het Nederlandse zorgstelsel staat onder druk. Steeds meer mensen hebben behoefte aan een bepaalde vorm van zorg, terwijl er steeds minder mensen zijn die zorg kunnen verlenen. Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst zorg op hoog niveau kan worden gegeven is innovatie nodig. Zorg vernieuwen, verbeteren en effectiever maken is een enorme uitdaging.


Samenwerking

Samenwerking is daarom essentieel. Als we mensen met een zorgvraag goed willen blijven helpen is er voor velen een rol weggelegd. Voor bedrijven die nieuwe technologieën willen ontwikkelen en toepassen. Voor zorginstellingen die in de dagelijkse praktijk zien waar innovatiebehoefte ontstaat. Voor onderzoekers die nieuwe zorgconcepten ontwikkelen. Voor onderwijsinstellingen die vandaag de zorgverleners van morgen opleiden en de mensen die op dit moment in de zorg werken bijscholen. EIZT/ZTL is de kern van het netwerk waarin al deze activiteiten bij elkaar komen.

 

EIZT/ZTL wil bijdragen aan toekomstbestendige zorg, een gezonde zorgeconomie en het bevorderen van nieuwe bedrijvigheid. Daarvoor worden innovatieve concepten ontwikkeld, vaak met raakvlakken op het gebied van technologische oplossingen. Vanzelfsprekend is prioritering daarbij noodzakelijk.

Programma's

Doelstellingen

EIZT/ZTL heeft een aantal duidelijke doelstellingen:

  • We willen bijdragen aan een toename van het aantal zorgprofessionals die in staat zijn om nieuwe zorgconcepten, met techniek ondersteund, te ontwikkelen en uit te voeren. Daarvoor richten we hoogwaardig onderwijs in op HBO en MBO-niveau, gericht op zorginnovatie en technologie.
  • We willen met onderzoek bijdragen aan een toekomstbestendige, met technologie ondersteunde zorgpraktijk. Daarvoor voeren we een regionaal, vraag gestuurd onderzoeks- en innovatieprogramma uit.
  • We willen het aantal geslaagde, geïmplementeerde vernieuwingen in de zorg verhogen. Daarom organiseren en ondersteunen we samenwerking en kennisuitwisseling om veelbelovende innovaties daadwerkelijk in de praktijk te realiseren.
  • We willen innovatie tot op de werkvloer laten doordringen. Daarom ontwikkelen we opleidingen en voeren die uit voor studenten, docenten en professionals in de zorg. Het gaat daarbij naast bestaand opleidingen ook om nieuw te ontwikkelen opleidingen, om- en bijscholing.

Middelpunt

EIZT/ZTL is hèt middelpunt van activiteiten die systematisch en structureel bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven van al die mensen die in de toekomst op de een of andere manier zorg nodig hebben. In Nederland, in Limburg, in de Euregio, in Europa.