12 Feb 2014

Zorg op afstand

Bij zorg op afstand maken zorgvragers en zorgprofessionals gebruik van eHealth mogelijkheden voor het ontvangen en verlenen van zorg. Zorg op afstand kent verschillende toepassingen voor monitoring, consultatie en behandeling, zoals het gebruik van sensoren en beeldschermverbindingen. Zorg op afstand kan intra- en extramuraal worden ingezet op verschillende terreinen (bv. care, welzijn) en binnen verschillende sectoren van de zorg.

Thema's van het programma

 

1. Regionale samenwerking lees meer


2. Zelfmanagementondersteuning lees meer


3. Implementatie en adaptatie lees meer


Onderzoek en diensten

Het programma biedt onderzoek, tools en diensten waarmee zorgorganisaties praktisch aan de slag kunnen met zorg op afstand. Het betreft handreikingen voor diverse fasen in dit proces, van ideeën generatie via een passende keuze voor bepaalde technologie, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies in kleinschalige pilots tot ondersteuning van implementatie en het uitvoeren van grootschalige evaluaties. 

 

 

Onderwijs

Tevens leveren we een bijdrage aan de zorgopleidingen (mbo en hbo), gericht op multidisciplinaire zorg en ondersteund met technologie, om zo bij te dragen aan de opleiding van innovatieve zorgprofessionals.

Voorbeelden van projecten

Marieke Spreeuwenberg

Lector en Programmaleider

Zorg op Afstand