24 Nov 2016

Leernetwerken van thuiszorg teams


In 2015 zijn Zuyd Hogeschool, drie thuiszorgorganisaties en Huis voor de Zorg gestart met drie leernetwerken voor wijkverpleegkundigen (ondersteunt met subsidie van ZonMw in kader van haar programma “Zichtbare Schakel”). In de netwerken participeren docenten en studenten van de opleiding hbo-v, wijkverpleegkundigen en cliëntvertegenwoordigers. Gezamenlijk werken ze aan kennisuitwisseling en producten mbt thema’s als ‘coachen van collega’s’ en ‘zelfmanagement’. Dit heeft inmiddels diverse producten opgeleverd die ook daadwerkelijk gebruikt worden in de betrokken zorginstellingen. Dit betreft o.a. een spel om de dialoog tussen hulpverleners te bevorderen (“Professio”) en een methode om (kleine) morele dilemma’s inzake zelfmanagement te bespreken (“One team, one spirit”). 


De partners in de netwerken gaan het concept van de leernetwerken vanaf eind 2016 continueren en uitbreiden met mbo-zorgverleners, -docenten en -studenten. Deze uitbreiding is belangrijk omdat er sprake is van een toename van het aantal mbo-zorgverleners in de thuiszorg en de taken en rollen tussen hbo- en mbo opgeleide verzorgenden en verpleegkundigen verschuiven in de thuiszorgteams. 


Voor de uitbreiding van de leernetwerken is samenwerking met twee ROCs in de regio gezocht (Leeuwenborgh en Arcus College). Daarnaast continueren twee thuiszorgorganisaties (Envida en Cicero), Zuyd Hogeschool en Huis voor de Zorg hun deelname. De uitbreiding en continuering van de leernetwerken wordt wederom financieel ondersteund door ZonMw.

 

(Contactpersoon: Pieter Eijgenraam