EIZT/ZTL voor zorginstellingen

EIZT/ZTL werkt samen met een groot aantal zorginstellingen in de regio. En dat doen we niet zomaar. Innovatie moet uiteindelijk een plek krijgen in de beroepspraktijk, maar diezelfde beroepspraktijk is ook aanjager van innovatie. EIZT/ZTL wil vanuit een concrete aansluiting op de praktijk zorg versterken en verbeteren. Relaties met zorginstellingen raken dus de essentie van onze doelstellingen.

Samenwerking

Zorginstellingen die zoeken naar concrete oplossingen voor praktijkproblemen vinden binnen EIZT/ZTL samenwerking met uiteenlopende partijen. Zo kunnen we samen werken aan innovatieve oplossingen. Technologische oplossingen en zorgconcepten kunnen op de werkvloer worden getest, geëvalueerd en worden verbeterd op basis van de ervaringen die zijn opgedaan.  Vanzelfsprekend vinden zorginstellingen bij EIZT/ZTL ook mogelijkheden om de zorgprofessionals van vandaag bij te scholen en aanvullende kennis en ervaring te laten opdoen.

 

Of het nu gaat om vakkennis, zorgconcepten, onderwijs, financiering, netwerken – in de meeste gevallen kan EIZT/ZTL zelf een rol van betekenis spelen of ervoor zorgen dat uw vragen op de goede plaats terecht komen. Kijkt u ook eens hier. Neem gerust contact met ons op als u wilt praten over wat we voor elkaar kunnen betekenen.