29 Sep 2016

KASPAR

Therapierobot KASPAR voor kinderen met autisme spectrum stoornis

Doel van het project

 

Het doel van dit (promotie)project is begrijpen of er en waar mogelijke toegevoegde waarde van interventies met de therapierobot KASPAR bestaat voor kinderen met autisme, en vervolgens praktische KASPAR interventies ontwikkelen, evalueren en effect meten in de praktijk. KASPAR is een semi-autonome robot die door professionals gebruikt kan worden in het onderwijs en/of therapie voor kinderen met autisme. Interventies die gebruik maken een robot zijn mogelijk minder complex, minder intimiderend en veiliger voor kinderen met autisme waardoor ze wellicht beter tot ontwikkeling komen dan bij inzet van andere interventies. Verder kan een op maat oplossing gemaakt worden die aansluit bij de persoonlijke behoeften van het specifieke kind. In Engeland zijn door de Adaptive Systems Group van de Universiteit van Hertfordshire reeds meerdere onderzoeken gedaan die positieve effecten laten zien. Onze missie is nu naar de implementatie te kijken en samen met de praktijk richting zinvolle interventies te werken.

Samenwerking en Co-Creatie innovatieproces


Intensieve internationale en lokale samenwerking en co-creatie met experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van autisme. Vele (speciaal onderwijs) scholen, kinderbehandelcentra, zorgorganisaties, mensen met (kinderen met) autisme en belangenorganisaties op het gebied van autisme werken samen om KASPAR interventies te bedenken, ontwikkelen en testen in de praktijk. Het betreft een open, resultaat gericht samenwerking met vele personen met ervaring, kennis en kunde op het gebied van autisme.

Project fasen

Het project bestaat uit een drie-tal fasen:
1. Onderwijs en therapie doelen in kaart brengen waar KASPAR kan bijdragen
2. Interventies ontwikkelen
3. Effect studie in de praktijk

 

Gelet op de multidisciplinaire en iteratieve aard van het project worden er verschillende methoden en technieken ingezet gedurende het project zoals bijvoorbeeld systematisch literatuur onderzoek, non participatieve observaties, interviews, focus groepen, vragenlijsten, co-creatie sessies, een pilot studie en een effect studie.

Resultaten tot op heden

Wetenschappelijke publicaties:

• Huijnen, C.A.G.J., Lexis, M.A.S., Jansens, R. et al. Mapping Robots to Therapy and Educational Objectives for Children with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism Developmental Disorders (2016) 46: 2100. doi:10.1007/s10803-016-2740-6

Matching Robot KASPAR to Autism Spectrum Disorder (ASD) Therapy and Educational Goals
Huijnen, C.A.G.J., Lexis, M.A.S. & de Witte, L.P. International Journal of Social Robotics (2016) 8: 445. doi:10.1007/s12369-016-0369-4

 


 

Contact

Wenst u meer informatie over het project of ziet u wellicht mogelijkheden om ook deel te nemen, neem dan contact op met Claire Huijnen claire.huijnen@zuyd.nl


 

Claire Huijnen, MSc, PDEng

LinkedIn

Zuyd Hogeschool, Lectoraat Technologie in de Zorg

 

EIZT, Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie

Zorgacademie Parkstad, Henri Dunantstraat 2, 6419 PB Heerlen

T: +31 (0)88 027 2120 

 

Kessie_klein.jpg

 

 

 

 

Kessie_klein_2.jpg

 

 

 

 

Kaspar.jpg 

 

 

Logos_portret_projectpartners_KASPAR.png