13 Feb 2014

Wijkgerichte zorg en ondersteuning

Dit programma richt zich op de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van nieuwe concepten voor zorg- en dienstverlening in wijken. Hierbij kijken we expliciet naar de (mogelijke) rol van de gebouwde omgeving en de ruimtelijke inrichting van wijken, in relatie tot modellen voor zorg- en dienstverlening.

Ook besteden we extra aandacht aan samenwerkingsmodellen en de uitwerking van nieuwe rollen voor techniek-, welzijn- en zorgprofessionals. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de vraag hoe technologie wijkgerichte zorgmodellen kan ondersteunen.

Voorbeelden van projecten

Netwerkondersteuning Dementie

In het project Netwerkondersteuning Dementie wordt een samenhangend aanbod van toepassingen en diensten ontwikkeld voor mantelzorgers en professionals die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met dementie. Kijk hier voor meer informatie.

 


Bevorderen van zelfredzaamheid van kwetsbare thuiswonende ouderen

In dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling, evaluatie en verdere implementatie van een ondersteuningsprogramma voor thuiswonende kwetsbare ouderen.De organisatie van interdisciplinaire kindzorg in de eerste lijn

In dit project werken we aan een nieuwe organisatorische vormgeving van de samenwerking tussen eerstelijns disciplines rond kinderen met complexe zorgproblemen.

erik_van_rossum_klein.jpg

 

Erik van Rossum

Programmaleider