11 Apr 2016

Zorgtechnici van morgen zoeken stageplekken!

De eerstejaars studenten van de opleiding Zorgtechnicus zijn op zoek naar stageplekken. D.w.z. een plek binnen een zorginstelling - meestal aan de facilitaire/ondersteunende kant - of in een commercieel bedrijf. Gedurende 10 weken loopt een student drie dagen per week mee om een beeld te krijgen van de dagelijkse werkzaamheden, de inzet van zorgtechnologie en het reilen en zeilen binnen een organisatie. Daarnaast verricht de stagiair allerlei hand- en spandiensten.

 

Over de opleiding Zorgtechnicus

De opleiding tot Zorgtechnicus is een nieuwe mbo-4 opleiding die is ontwikkeld en wordt verzorgd door Zorgtechniek Limburg. In het eerste jaar wordt een brede, technische basis gelegd, aangevuld met kennis van anatomie, fysiologie en ziektebeelden. Deze kennis hebben studenten nodig om goed te kunnen communiceren met professionals uit de medische wereld. Ook de ontwikkeling van communicatieve en sociale vaardigheden is belangrijk; een Zorgtechnicus heeft immers veel contact met cliënten. Een Zorgtechnicus kan in verschillende settings en bij verschillende typen organisaties aan de slag. Bij de facilitaire of technische dienst in een ziekenhuis of verpleeghuis bijvoorbeeld, bij een thuiszorgorganisatie of bij een commerciële dienstverlener.

Doel van de stage

Binnen een zorginstelling:

  • Een beeld krijgen van de dagelijkse gang van zaken in een zorginstelling en (de taken van de) verschillende disciplines die daar werken.
  • Een beeld krijgen van de werkzaamheden van de ondersteunende dienst(en)
  • Een beeld krijgen van de inzet van (zorg-)technologie binnen de instelling. Voor welke doelgroepen wordt het gebruikt? Wat zijn de effecten ervan? Hoe gaan cliënten en professionals ermee om?
  • Het verrichten van hand- en spandiensten, cq. het meelopen met iemand van de ondersteunende dienst.

Binnen een bedrijf:

  • Een beeld krijgen van het totale bedrijf (welke afdelingen zijn er, hoe zijn werkzaamheden verdeeld, welke activiteiten voert het bedrijf uit en voor wie, welke externe relaties zijn er, etc.)
  • Een beeld krijgen van de uitvoerende werkzaamheden van de afdeling war de stagiaire geplaatst is (cq. de medewerkers van die afdeling)
  • Hoe is dit bedrijf bezig met (zorg-)technologie? Voor wie werkt men? 
  • Het verrichten van hand- en spandiensten, cq. het meelopen met een medewerker.

Competenties stagebegeleider

Omdat het geen kwalificerende stage betreft, hoeft er in deze stage geen ‘zware’ beoordeling gegeven te worden. Van de stagebegeleider verwachten we dat hij/zij de stagiair kan begeleiden in zijn/haar dagelijkse functioneren in het bedrijf. De stage is grotendeels oriënterend van karakter, de stagiair voert alleen ondersteunende werkzaamheden uit, steeds onder begeleiding of toezicht. Er hoeven (nog) geen beoordelingen gegeven te worden over ‘technische’ handelingen – wel over het persoonlijk functioneren, gedrag en motivatie. De begeleidende docent (mentor) bezoekt de stageplek minimaal eenmaal in de stageperiode.

 

Wanneer?

De leerlingen doen een 10-weekse stage van 3 dagen per week (2 dagen school). Stagedagen: maandag, dinsdag, woensdag.
Stageperiode groep Heerlen: 25 april t/m 8 juli,
Stageperiode groep Roermond: 9 mei t/m 15 juli

 

Meer weten?

Neem contact op met Zorgtechniek Limburg via T. 0475-3744250475-374425