21 Feb 2014

Website EIZT/ZTL online

In het weekend van 22 februari is de website van EIZT/ZTL ‘live’ gegaan. De website geeft een beeld van de gezamenlijke activiteiten van het Expertisecentrum Innovatieve Zorg Technologie (EIZT) en Zorgtechniek Limburg (ZTL).

 

De activiteiten van EIZT en ZTL liggen duidelijk in elkaars verlengde. EIZT voert een inhoudelijk regionaal, vraaggestuurd onderzoeks- en innovatieprogramma uit en richt zich op de ontwikkeling, ondersteuning en uitvoering van hoogwaardig onderwijs gericht op innoveren van de zorg met een focus op technologie. ZTL focust zich op het versterken en versnellen van de implementatie van technologie in de zorg. Daarvoor ontwikkelt het nieuwe opleidingen en opleidingsmodules in het MBO (voor studenten en docenten), bijscholingsprogramma’s voor personeel in de zorginstellingen en nieuwe begeleidingsvormen voor werkbegeleiders en stagiaires. Omdat de activiteiten van beide organisaties een nauwe relatie hebben is gekozen voor gezamenlijke profilering. De website zal in de komende maanden verder worden uitgebouwd.

Over EIZT

EIZT wil bijdragen aan de realisatie van toekomstbestendige, langdurige zorg, een gezonde zorgeconomie en het bevorderen van nieuwe bedrijvigheid. Het expertisecentrum wil het aantal professionals verhogen dat in staat is nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen en uit te voeren. Ze richt zich daarbij op zowel zorginstellingen als bedrijven. EIZT heeft ook als doel om met onderzoek een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige zorgpraktijk. Tenslotte wil het centrum het aantal geslaagde, geïmplementeerde vernieuwingen in de zorg verhogen. Technologie loopt als een rode draad door deze doelstellingen.

Over ZTL

ZTL is de plek waar onderwijsorganisaties in het middelbaar beroepsonderwijs, zorgaanbieders en bedrijfsleven elkaars expertise benutten om de implementatie van technologie in de zorg te versterken en te versnellen. De toegepaste technologie binnen de zorgsector vraagt nieuwe vaardigheden van toekomstige verzorgenden, verpleegkundigen en technici. Zorgtechniek Limburg streeft ernaar, de bestaande zorgopleidingen af te stemmen op de nieuwe technologische ontwikkelingen. Zo ontwikkelt en implementeert zij voor zittend zorgpersoneel bijscholingsprogramma’s en modules op het terrein van Zorg en Technologie. Ook zet zij een nieuwe techniekopleiding, Zorgtechnicus, in de markt.