12 Nov 2014

Wat moet een zorgprofessional weten over technologie in de zorg?

Auteur: Luc de Witte

In de epiloog van het themanummer van 2013 werd door de auteur aan de lezers gevraagd om één keer één dag te besteden aan het opstellen van een gezamenlijke ‘agenda’ die technologie in de zorgopleidingen moet krijgen.

Die oproep is beantwoord:

Op 10 december van dit jaar vindt in Den Bosch een Nederlands-Vlaams congres plaats. Tijdens het congres spreken docenten
en onderwijsontwikkelaars van zorgopleidingen uit hbo en mbo met elkaar over de hierboven gestelde vraag. Ervaringen
worden uitgewisseld, er wordt gediscussieerd over competenties en het trainen van vaardigheden en best practices worden
gepresenteerd.

 

In dit artikel wordt ingegaan op de probleemstelling van het congres.

De zorg in Nederland is sterk in beweging. Dat is geen nieuws. Dat technologie steeds meer zijn intrede zal doen in de praktijk van de zorg is ook geen nieuws. Wel nieuw, of in ieder geval onbeantwoord, is de vraag wat technologie betekent voor de opleiding van de nieuwe zorgprofessional. In het themanummer van Onderwijs en gezondheidszorg werd een beeld geschetst van een opleidingsveld dat in de kinderschoenen staat met veel goede, maar ook verschillende, versnipperde en soms eenzijdige initiatieven.

Voor het hele artikel: klik <hier>