20 Mar 2019
Omschrijving van

Succesvolle Themadag Technologie in de Zorg en Patiëntencontactdag

Samenwerking tussen de faculteiten Gezondheidszorg en Bèta, Zuyd Hogeschool en MBO, onderwijs, onderzoek, werkveld en gebruikers van zorg.

Op woensdag 20 februari 2019 vond de Themadag Technologie in de Zorg plaats in combinatie met de Patiënten / Cliëntencontactdag. Deze dag, waarin onderwijs, onderzoek, werkveld en cliënten uit de zorg samen kwamen, werd goed bezocht door externen, medewerkers en studenten van Zuyd Hogeschool, medewerkers en studenten van Arcus College en Gilde Opleidingen en tot slot de doelgroep waar we het allemaal voor doen: cliënten en patiënten.

 

2e jaars studenten van de faculteit Gezondheidszorg voerden interessante gesprekken met vertegenwoordigers van patiënten- / cliëntenorganisaties, en daarnaast waren er stands waar bezoekers kennis maakten met bedrijven met innovatieve zorg, technologische ontwikkelingen en met producten die tot stand zijn gekomen uit onderzoek vanuit de lectoraten. Zo kon de bezoeker bijvoorbeeld een exoskelet uitproberen en kennismaken met zorgrobots zoals Kaspar, Zora en Paro. Verder was er een Escaperoom in het Glazen Huis voor het gebouw van Zuyd, georganiseerd door studenten en het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg. Ook was VR Space aanwezig, het Zuyd VR lab van Gezondheidszorg, CMD en Engineering.

 

Het leuke van deze dag was dat studenten en de bezoekers allerlei technologische (hulp)middelen zelf konden ervaren of uitproberen (bekijk hier het hele programma).

 

Ook werd er een gastcollege verzorgd door Stefaan Vandist, een futurist die in zijn lezing een blik gaf op de toekomst van zorgtechnologie. De lezing was ook per livestream te volgen.

techniekdag.jpg

Voor de 2e jaars studenten van de faculteit Gezondheidszorg was een interdisciplinaire opdracht gekoppeld aan de dag, zodat zij zowel aan de Patiënten / Cliëntencontactdag als aan de themadag Technologie in de Zorg mee deden.

De studenten namen deel met hun IP CoP (InterProfessionele Commmunity of Practice) groep. In een IP CoP-groep participeren studenten vanuit de opleidingen Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Mens en Techniek | Biometrie), Vaktherapie en Verpleegkunde.

 

Het was een mooie en leerzame dag, waarin een goede interdisciplinaire samenwerking te zien was tussen techniek en gezondheidszorg, onderwijs, onderzoek (lectoraten), werkveld (bedrijven) en cliënten uit de zorg en ook tussen HBO- en MBO-studenten vanuit zorg en techniek. De dag droeg bij aan een mooi beeld voor de toekomstige professional vanuit zorg en techniek, waarbij samenwerking zeer essentieel is.