13 Oct 2016
Omschrijving van

Portal Heerlen operationeel

Buurtbewoners reageren enthousiast.

Sinds enige tijd kunnen de inwoners van de Heerlense buurten Welten-Benzerade en Molenberg elkaar nu ook online ontmoeten. De buurtplatformen www.mijnweltenbenzenrade.nl en www.mijnmolenberg.nl ondersteunen fysieke ontmoetingen tussen bewoners onderling en professionals met digitale informatie voor bewoners over activiteiten, nieuws en diensten in specifieke buurten. Het sociale aspect van de platformen is van grote waarde, maar het wordt zo ook gemakkelijker elkaar te ondersteunen bij bijvoorbeeld hulpvragen of simpelweg hulp te krijgen bij boodschappen doen. De bewoners reageren enthousiast: “Wij vonden elkaar al heel gemakkelijk tijdens het koffie-uurtje hier, maar dat gaat nu online verder; het is nu bijvoorbeeld heel gemakkelijk om te zien welke activiteiten er in de buurt worden georganiseerd.”

 

De online buurtplatformen Mijn Welten-Benzerade en Mijn Molenberg zijn onderdeel van Portal Heerlen. Dit portal kan uiteindelijk een essentiële rol vervullen in de verbinding tussen de vele lokale initiatieven gericht op ondersteuning en participatie van kwetsbare burgers. Daarvoor is dan uiteraard wel goede regie nodig.

 

Portal Heerlen maakt deel uit van Proeftuin Heerlen. Doel van deze proeftuin is om een innovatie omgeving in Heerlen te realiseren, waarin gewerkt wordt aan de introductie van nieuwe technologie en zorgconcepten ter ondersteuning van de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen in de eigen leefomgeving.


In nauwe samenwerking met bewoners is in de afgelopen maanden toegewerkt naar deze specifieke digitale buurtplatformen. In de komende periode zal worden gekeken naar mogelijkheden voor bestendiging ervan.

 

Wilt u meer weten over Portal Heerlen? Klik hier: www.portalheerlen.nl

 

Meer informatie is ook te vinden in deze folder