7 Feb 2019
Omschrijving van

i2-CoRT project - nieuwe robot bij Adelante

Aanpassing robottechnologie uit kernfusie-industrie voor arm/handrevalidatie volgende stap in het i2-CoRT project.

Logo_interreg.jpg

Deze week is in het testcentrum voor Complexe Revalidatietechnologie bij Adelante in Hoensbroek een robotsysteem geplaatst dat in eerste instantie was ontwikkeld voor gebruik in de kernfusie-industrie. Deze technologie wordt voor het eerst in de geschiedenis nu in het testcentrum bij Adelante aangepast tot een uniek, nieuw systeem dat ingezet kan worden om de arm- en handvaardigheid van mensen na een beroerte te verbeteren. Deze innovatieve ontwikkeling wordt uitgevoerd binnen het euregionale i2-CoRT project.


Diverse partners, waaronder Zuyd, werken samen met Adelante mee in dit project. Vanaf week zes gaan ook studenten van Zuyd van start in het LivingLab van i2-CoRT bij Adelante.

 

De Dexterrobot kan op afstand objecten, gereedschappen en materiaal in kernfusiecentrales hanteren. Operators moeten, op veilige afstand, letterlijk kunnen voelen wat de robot vastpakt. Dat fenomeen heet ‘remote handling’ of ‘gevoel op afstand’. Dexter is ontwikkeld door Oxford Technologies Ltd en wordt gebruikt door Veolia Nuclear Solutions in Didcot in het Verenigd Koninkrijk.
In het testcentrum bij Adelante wordt onderzocht in hoeverre deze technologie van ‘gevoel op afstand’ gebruikt kan worden om patiënten te trainen die na een beroerte hun arm en hand niet goed meer kunnen bewegen.

 

Het idee hierbij is dat het stimuleren van ‘bewegingsgevoel’ tijdens het oefenen van de arm en hand kan leiden tot aanpassingen in de hersenen, waardoor patiënten beter gaan bewegen. Dat is erg belangrijk omdat zij dan beter in staat zullen zijn om allerlei dagelijkse activiteiten uit te voeren. Adelante heeft de eerste stap gezet om dit onderzoek samen met i2-CoRTpartners mogelijk te maken. Eén van de vervolgstappen is gericht op het onderzoeken van de effecten van dit unieke trainingssysteem , eerst bij mensen zonder beperking en daarna bij mensen met arm- en handproblemen. Het is de bedoeling de eerste testresultaten in de zomer van 2019 bekend te maken.

 
I2-CoRT

Het i2-CoRT project wordt in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn uitgevoerd met ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en enkele Euregionale overheden.

De partners in het i2-CoRT-project zijn Adelante, Jessa Ziekenhuis en Revalidatiecentrum Herk-de-Stad, Universitair Medisch Centrum Luik, Universitaire medische faculteit van Aken, Universiteit Hasselt, Universiteit Maastricht, Universiteit van Luik, Technische Universiteit Eindhoven, Zuyd Hogeschool, Hogeschool PXL, Pôle MecaTech ASBL, WeLL.
i2-CoRT brengt state-of-the-art kennis en ervaring samen van revalidatiecentra, kenniscentra, (MKB) bedrijven, organisaties in de gezondheidszorg en patiënten (organisaties) om innovatie en implementatie van revalidatietechnologie te bevorderen en te versnellen.
i2-CoRT staat voor "Innovation and Implementation accelerator for Complex Rehabilitation Technology".

 

Meer informatie. >>