19 Sep 2019
Omschrijving van

Brainstormsessie Qbi


Het bedrijf Qineto (www.qineto.com) heeft de Qbi ontwikkeld om mensen op een laagdrempelige en speelse wijze uit te dagen om te bewegen (zie foto). Qbi maakt het mogelijk om met lichaamsbewegingen een bal te besturen zónder deze aan te raken. 

 

LIME is benaderd om te verkennen wat de meerwaarde van de Qbi zou kunnen zijn binnen de behandeling van de fysiotherapeut én voor welke doelgroepen. Een tweede centrale vraag was of de Qbi zou kunnen worden toegepast als meetinstrument (wat én waarom meten)?

Op donderdag 12 september is daarom een brainstormsessie georganiseerd door Marije Duijsens, Sandra Beurskens, Qineto en Esther Bols. Samen met 9 (aspirant) fysiotherapeuten, met diverse expertise, is aan de hand van de co-creatie tool ‘Denkhoeden van Bono’ deelnemers vanuit verschillende perspectieven (out of the box denken/creatief, voordelen, nadelen) gevraagd zoveel mogelijk informatie te geven over de twee centrale vraagstellingen.

 

Het was een geslaagde bijeenkomst, waarbij veel informatie is opgehaald voor de opdrachtgever. De gebruikte co-creatie tool bleek zeer geschikt voor het doel van deze sessie. Dit project is een mooi voorbeeld waarbij een zorgproducent, de praktijk en een kennisinstelling/LIME kunnen samenwerken om de gezondheidszorg te verbeteren.

 

 

brainstormsessie_Qineto.jpg