28 Jun 2019
Alt tekst van de afbeelding

Symposium “De kracht van het onbewust motorisch leren in de neurorevalidatie”


Tijdens dit symposium worden de resultaten gepresenteerd van het vierjarig RAAK-Pro project “De kracht van het onbewuste leren 2.0”. Lees hier meer informatie over dit project. Gedurende dit project is onderzocht hoe onbewuste motorische leerstrategieën toegepast kunnen worden en welke ondersteunende technologieën ingezet kunnen worden om het lopen bij cliënten na een beroerte te verbeteren. De theoretische achtergrond, maar vooral ook de praktische toepassing van impliciet motorisch leren in de neurorevalidatie en de inzet van technologie komen aan bod.

Programma  

12.45-13.00u - Zaal open 
 
13.00-14.00u - Plenaire presentatie in collegezaal: "Op zoek naar de beste manier van motorisch leren voor mensen na een beroerte - resultaten en ervaringen uit  een vierjarig project" 
 
14.00-15.00u Workshopronde 1
 
15.00-15.30u Pauze 
 
15.30-16.30u Workshopronde 2 
 
16.30-17.00u Afsluiting 
 
17.00-18.00u Borrel 
 
 
Praktische informatie  

Het symposium vindt plaats op Zuyd Hogeschool te Heerlen (Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen).
 

Heb je interesse maar lukt het je niet om aan te sluiten?

Het is mogelijk het symposium tussen 13:00 en 14:00 uur door middel van een livestream te volgen.
Klik daarvoor op deze link.>>