28 Jun 2019

Symposium "De kracht van het onbewust motorisch leren in de neurorevalidatie".

vrijdag 28 juni 2019

Op vrijdagmiddag 28 juni 2019 organiseren we een afsluitend sympsoium van het RAAK-pro project "de kracht van het onbewuste leren 2.0". Tijdens dit sympsoium zullen onderzoekers, docenten, therapeuten en cliëntenvertegenwoordigers resultaten en ervaringen vanuit het vierjarig onderzoeksproject met u delen. 

De theoretische achtergrond, maar vooral ook de praktische toepassing van (impliciet) motorisch leren in de neurorevalidatie en de inzet van technologie zullen aan bod komen. 

 

Noteer 28 juni 2019 alvast in jullie agenda!


Meer informatie over aanmelden, het programma en de invulling van deze dag volgt.