Hulpmiddelen en Ondersteunende Technologie

Hulpmiddelen kunnen een belangrijke rol spelen bij het optimaliseren van de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen en mensen met een beperking.  Door het gebruik van de juiste hulpmiddelen kunnen mensen beter participeren aan het maatschappelijk leven en meer dingen doen die ze willen doen.


Doel

Er zijn heel veel hulpmiddelen beschikbaar, toch worden de mogelijkheden nog niet volledig benut. Het programma Hulpmiddelen en Ondersteunende Technologie (HOT) wil een prominente rol spelen in het stroomlijnen van de informatievoorziening, het verstrekkingproces en de beeldvorming rondom hulpmiddelen.  Het programma bestrijkt het hele domein van eenvoudige hulpmiddelen en comfortproducten tot complexe hulpmiddelen en ondersteunende technologie zoals apps en communicatieapparatuur. Het programma richt zich ook op ondersteuning bij het ontwikkelen van hulpmiddelen en de evaluatie van het gebruik.

 

Kijk hier voor een introductiefilm over Hulpmiddelen en Ondersteunende Technologie.

Team

De werkgroep bestaat uit een enthousiast, deskundig interdisciplinair team. Leden van de werkgroep zijn op Europees en landelijk niveau betrokken bij informatiesystemen en protocolontwikkeling op dit terrein. Dit gebeurt altijd in co-creatie met bedrijven en partijen in het werkveld van de zorg.

Voorbeelden van projecten

•    Dromenland prikkelt de zintuigen en vissen blijkt regelrechte hit

EIZT gaat samen met Daelzicht aan deze beide projecten meewerken.


•    Bridging the gap in long term care settings

Bevorderen van communicatie tussen communicatiekwetsbare mensen en zorgverleners, onderzoek naar hanteerbaarheid en effectiviteit van communicatiehulpmiddelen: o.a.Talking Mats.

•    Knoffit

Internet toegankelijk maken voor mensen met communicatieve/cognitieve beperkingen.

•    Participatiegericht adviseren

Hoe doe je dat?

•    Sjoboks

Een cliëntvriendelijke en laagdrempelige informatievoorziening over hulpmiddelen en handige producten, eenvoudig en met veel beeldmateriaal.

•    I cane Mobilo

Onderzoek naar effectiviteit van een intelligente blindenstok waarin de functie van de traditionele ‘witte stok’ is verrijkt met moderne navigatie- en sensortechnnologie. Via de verbinding met een smart phone werkt het als een navigatiemiddel dat tevens in staat is om hoogteobstakels in de looproute te detecteren.