2 Feb 2018
Omschrijving van

Provincie en StädteRegion Aachen op bezoek bij EIZT

Op 30 januari brachten gedeputeerde van de Provincie Limburg Marleen van Rijnsbergen en vertegenwoordigers van de provincie Limburg en een delegatie van de StädteRegion Aachen een bezoek aan het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) van Zuyd.

Tijdens het werkbezoek maakten Marleen van Rijnsbergen en de afgevaardigden van de provincie Limburg en van StädteRegion Aachen kennis met medewerkers van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie van Zuyd en werden zij geïnformeerd over de projecten van dit expertisecentrum. Prof. Dr. Christiane Vaeßen van de StädteRegion Aachen en Stefanie Rewald gaven een presentatie over de zaken die in hun regio spelen op het gebied van zorg en innovatie. Raymond Clement introduceerde  het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie  en zoomde in op het belang van samenwerken en het netwerk  in Limburg en het Kennis-As Limburg innovatieprogramma LIME (Limburg Meet), over slimmer meten in de zorg.

 

 

Informatiemarkt

Tijdens een kleine informatiemarkt konden de gasten kennismaken met diverse projecten van het expertisecentrum, zoals Robotica in de Zorg, LIME, Sjoboks, VKB en digitale wijkportalen.

 

 

Euregionale samenwerking op het gebied van innovatieve zorgproducten

Als inspirerend voorbeeld van Euregionale samenwerking werd het project CrossCare toegelicht door Dr. Paulette Wauben-Penris. Het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie helpt in dit project startups met het op de markt brengen van innovatieve zorgproducten en doet dat in samenwerking met Nederlandse en Vlaamse living labs.

Een inspirerende middag, met veel aanknopingspunten voor samenwerking, die een vervolg krijgt met een tegenbezoek aan de Region Aachen.

 

 

Op de foto ziet u geheel links gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen in gesprek met medewerkers van het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen van de faculteit Gezondheidszorg: Andreas Rothgangel (midden), Iris Kanera (rechts).