24 Jun 2016
Omschrijving van

Meetpunt is kennismakelaar voor slimmer meten in de zorg


Er wordt steeds meer gemeten in de zorg – door zorgverleners, verzekeraars en de overheid, maar ook door burgers en patiënten zelf. Dit is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand van burgers en patiënten en de kwaliteit van de zorg.

 

Overheidsinstellingen, zorgprofessionals, bedrijven en burgers kunnen met vragen over meten in de zorg terecht bij Meetpunt. Meetpunt is een portal van het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) (Zuyd Hogeschool). Het verbindt verschillende partijen en functioneert als kennismakelaar in een open en onafhankelijk netwerk. 

 

Meetpunt wordt een integraal onderdeel van het Kennis-As project LImburg MEet (LIME). LIME is een Kennis-As-aanvraag die onlangs is aangenomen door Gedeputeerde Staten en ter goedkeuring is voorgelegd aan het Limburgs Parlement.

 

Binnen LIME kan Meetpunt zich verder ontwikkelen en uitbreiden, met name door kennis van externe partijen (UM, bedrijven en zorginstellingen) te benutten. De missie van LIME is het slimmer inrichten van meten in de zorg in co-creatie met stakeholders. Met als uiteindelijk doel betere zorg.

 

Kijk hier voor het complete artikel op de Brightlands website.