5 Jun 2018
Omschrijving van

Grensoverstijgend innovatieproject brengt kennis en kunde bij elkaar

officiële start i2-CoRT project

Een nieuwe robot ter ondersteuning van de therapeut en patiënt in het revalidatie traject voor mensen met een CVA. Wellicht is een dergelijke ontwikkeling een meerwaarde voor de praktijk, maar over het algemeen is een lange adem nodig om dit soort innovaties te laten landen in de praktijk.

 

Een testcentrum voor revalidatietechnologie zou hier verbetering in moeten brengen. Om dit voor elkaar te krijgen is, na enkele jaren voorbereiding, op 1 mei het I2-CoRT project van start gegaan.
Zuyd is middels het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) als kennisinstelling betrokken bij de opzet van het testcentrum.

 

Symposium
Tijdens een symposium op 24 mei jl. bij Adelante in Hoensbroek is het Euregionale project i2-CoRT officieel van start gegaan. Het project dat een initiatief is van Adelante zal drie jaar duren, heeft een omvang van bijna 4 miljoen en wordt medegefinancierd door Interreg Euregio Maas-Rijn en verschillende Euregionale provinciale overheden. Hoofddoel is om in de Euregio behandelaren, onderzoekers, universiteiten, hogescholen, producenten en cliënten met elkaar in contact te brengen om samen onder andere nieuwe technologieën te ontwikkelen voor nieuwe behandelvormen binnen de revalidatiegeneeskunde.

 

Drie revalidatiecentra
Door kennis en kunde onder één dak bij elkaar te brengen in testcentra bij drie revalidatiecentra in Nederland en België wordt het mogelijk om innovatie en implementatie van revalidatietechnologie te versnellen. Binnen het hoofdproject worden enkele deelprojecten ingezet als voorbeeldprojecten. Het gaat dan om revalidatierobotica voor arm/handvaardigheden, sensortechnologie voor arm/hand vaardigheden, voor functionele krachtmeting en voor het kwantificeren van zitgedrag alsmede het 3D printen van ortheses.

 

Therapeuten, patiënten, bedrijven, onderzoekers en studenten gaan samenwerken aan kansrijke revalidatie technologie. Met behulp van het project moeten nieuwe revalidatie technologieën sneller de weg vinden naar de praktijk.

Het project speelt hiermee in op de ontwikkelingen en veranderingen in de revalidatiezorg: eigen regie voor de cliënt en technologie als middel voor therapie-innovatie. Het project i2-CoRT zal ook leiden tot meer grensoverstijgende samenwerking, nieuwe zorgconcepten en bedrijvigheid.

Partners

Adelante; Jessa Ziekenhuis en Revalidatiecentrum Herk-de-Stad; Universitair Medisch Centrum Luik; Universitaire medische faculteit van Aken; Universiteit Hasselt; Universiteit Maastricht; Universiteit van Luik; Technische Universiteit Eindhoven; Zuyd Hogeschool; PXL Hogeschool; Pôle MecaTech ASBL, WeLL.

 

i2-CoRT brengt state-of-the-art kennis en ervaring samen van revalidatiecentra, kenniscentra, (MKB) bedrijven, organisaties in de gezondheidszorg en patiënten (organisaties) om innovatie en implementatie van revalidatietechnologie te bevorderen en te versnellen.

 

i2-CoRT staat voor "Innovation and Implementation accelerator for Complex Rehabilitation Technology".

 

Meer informatie: www.eizt.eu/i2-CoRT of info@innovatiesindezorg.eu