15 Mar 2018
Omschrijving van

CRDL wint de vakjuryprijs van Zorginnovatie.nl


Tijdens het Health Valley Event op 15 Maart 2018 in het CineMec Nijmegen, is de CRDL door de vakjury uitgeroepen tot winnaar van de Nationale Zorginnovatieprijs 2018. In januari heeft EIZT de CRDL voorgedragen voor deze prestigieuze prijs. 

Diverse studenten van Zuyd Hogeschool hebben meegewerkt aan onderzoeksprojecten naar de toepassing van CRDL bij mensen met dementie. Daarnaast is er recent bij EIZT in samenwerking met Sevagram en Proteion een grootschalig onderzoek gestrart naar de effecten van CRDL binnen de verpleeghuissetting. 

 

De CRDL (cradle) is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Dit maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie - zoals mensen die lijden aan dementie, autisme of een verstandelijke beperking- én hun omgeving.

De CRDL helpt het isolement van mensen te doorbreken wanneer een normaal gesprek niet meer goed mogelijk is. Het instrument maakt een contact mogelijk waaraan gebruikers gelijkwaardig kunnen deelnemen, ongeacht hun cognitieve vermogens. Iedere deelnemer heeft gelijke mogelijkheden het contact te initiëren en invloed uit te oefenen op de interactie.

 

Kijk hier voor meer informatie over het Health Valley Event en de Zorginnovatieprijs 2018.

 

CRDL_3.png