18 Jan 2018
Omschrijving van

CRDL (Cradle) genomineerd voor de Zorginnovatieprijs 2018

EIZT heeft CRDL voorgedragen voor de Zorginnovatieprijs 2018

De CRDL (cradle) is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Dit maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie - zoals mensen die lijden aan dementie, autisme of een verstandelijke beperking- én hun omgeving.

 

In de zorg wordt naarstig gezocht naar hulpmiddelen die contact met mensen met dementie, autisme of een verstandelijke beperking mogelijk maken, zodat menselijke waarde en persoonlijke aandacht behouden blijven.

 

De CRDL helpt het isolement van mensen te doorbreken wanneer een normaal gesprek niet meer goed mogelijk is. Het instrument maakt een contact mogelijk waaraan gebruikers gelijkwaardig kunnen deelnemen, ongeacht hun cognitieve vermogens. Iedere deelnemer heeft gelijke mogelijkheden het contact te initiëren en invloed uit te oefenen op de interactie.

 


Over de Nationale Zorginnovatieprijs

 

Zorginnovatie.nl heeft tot doel om innovatie in zorg en welzijn te versnellen. Daarom is de Nationale Zorginnovatieprijs in het leven geroepen. De Nationale Zorginnovatieprijs is een prijs speciaal voor de meest innovatieve onderneming in de opschalingsfase. Ondernemingen die hun innovatie al uitgewerkt, getest en gelanceerd hebben, kunnen vaak een duwtje in de rug gebruiken om hun bedrijf echt tot een succes te maken.

 

Op donderdag 15 maart 2018 zal de finale van de Zorginnovatieprijs 2018 plaatsvinden tijdens het Health Valley event.

 

Locatie: CineMec Nijmegen, Willem van Arenbergstraat 4, 6515 AT Nijmegen