15 Jun 2015
Omschrijving van

Brochure Clientenparticipatie in onderzoek

Deze brochure is samengesteld door het Huis voor de Zorg i.s.m. Zuyd onderzoek (lectoraat Autonomie en participatie van chronisch zieken) en het Expertisecentrumvoor innovatieve zorg en technologie (EIZT).

'Cliëntenparticipatie in onderzoek'

De brochure is een eerste kennismaking met clëntenparticipatie in praktijkgericht onderzoek op het gebied van zorg en welzijn.

In hoofdlijnen wordt geschetst wat cliëntenparticipatie in praktijkgericht onderzoek inhoudt en hoe dit kan worden vormgegevenn. De brochure is beschikbaar in twee versies:

  1. een versie sluit aan bij het perspectief van cliënten(vertegenwoordigers)
  2. de tweede versie sluit aan bij het perspectief van onderzoekers in zorg en welzijn.

Neem contact op met Esther Stoffers van het Huis voor de Zorg als u een exemplaar wilt ontvangen.