22 May 2019
Alt tekst van de afbeelding

Mini-symposium Project VKBmonitor


Op woensdag 22 mei 2019 vindt het afsluitend mini-symposium plaats van het RAAK Publiek project “De patiënt (weer) in zijn kracht: Revalidatie op maat door zelf-monitoring van herstel bij een orthopedische aandoening”.
 
Inhoud
Tijdens dit symposium worden de resultaten gepresenteerd van dit tweejarig RAAK Publiek project. Gedurende dit project is een ehealth platform (VKBmonitor) voor revalidatie na een voorste kruisband reconstructie ontwikkeld en getest in de praktijk. Hierbij zijn naast het ehealth platform veel andere soorten van innovatieve technologie getest door patiënten en fysiotherapeuten (smartwatches, apps, smart zooltjes, smart broek etc.). De resultaten van het project, maar vooral ook de praktische toepassing van technologie worden gepresenteerd en gedemonstreerd.
 
Programma
 
13.00u Ontvangst
 
13.30-15.00u
- Opening door lector en projectleider Dr. Susy Braun
- Presentatie resultaten project
- Studentprojecten
 
15.00-16.30u Demonstraties, stands en posterpresentaties
 
16.00-17.00u Netwerkborrel